With so many counterfeiters on the market however, you may be a little breitling replica sale as to what to look for or how to go about selecting your replica watches sale. This article will highlight some of the things you need to keep in mind when you make the decision to purchase a replica watches. There are a variety of distinctions between the hosts of Hublot replica watches on the market. You want to look for a good warranty, good grade, weight of the rolex replica uk, gold and crystal quality, movements of the jewels, and the hacking signal. All of these elements will vary in a rolex replica sale, as will the price. You will see prices ranging from five or ten dollars, and going into the thousands. Locating a good rolex replica sale in a mid-sized price range will likely get you as many of the above mentioned features as possible.
Atelje arbeten
Startsida
Målerikonservering
Möbelmåleri Magasinering Aktuellt  
Atelje arbeten          Fält arbeten


Atelje arbeten


Här kan du se ett av mina ateljéarbeten.

Det är främst måleri på duk och pannå men även bemålade möbler och föremål.
bilderna visar arbetet med en stor holländsk 1600-tals målning på duk åt Umeå landsförsamling vilken fått ett stort hål, revor och färg bortfall efter en olyckshändelse med en stol. 


Jag tar även emot förgyllda föremål som speglar och ramar samt utför mindre trälagningar, limningar och ytbehandlingar. Via försäkringsbolag utför jag lagning vid transport- och flyttskador. 

Klicka på de små bilderna för att se dem i full storlek.

Ny förstärkning och duk från baksidan
Linda Sandström , Anumark 413 , 905 95 UMEÅ linda@anumark.se Tel: 070- 656 05 92
Orgnr: 7005198523
NorrWebb