With so many counterfeiters on the market however, you may be a little breitling replica sale as to what to look for or how to go about selecting your replica watches sale. This article will highlight some of the things you need to keep in mind when you make the decision to purchase a replica watches. There are a variety of distinctions between the hosts of Hublot replica watches on the market. You want to look for a good warranty, good grade, weight of the rolex replica uk, gold and crystal quality, movements of the jewels, and the hacking signal. All of these elements will vary in a rolex replica sale, as will the price. You will see prices ranging from five or ten dollars, and going into the thousands. Locating a good rolex replica sale in a mid-sized price range will likely get you as many of the above mentioned features as possible.
Målerikonservering
Startsida
Målerikonservering
Möbelmåleri Magasinering Aktuellt  
Atelje arbeten          Fält arbeten


Målerikonservering


Om verksamheten

Jag driver egen ateljé och kan ta emot konst, bemålade möbler och föremål för konservering och restaurering. Jag arbetar även med fältarbete i byggnader. Arbetet dokumenteras  med fotografering och rapportskrivning. Utbildad i vid Göteborgs Universitet instiutionen för Kulturvård/Konservatorsutbildningen. Medlem i NKF-s.

Ett urval av uppdrag

Jag har arbetat i  kyrkor både i Västerbottens, Norrbotten och Västernorrlands län.
 Varit anställd av Västernorrlands museum (Murberget) och Stockholms målerikonservering. Där ingick med större uppdrag som Stockholm slott, Karl den XI:s galleri och Oxenstiernska palatset samt den skyddade biografen Lyran. Samt Stockholms stads konserveringsenhet, Konstkansliet (numera tillhör Stadsmuseet)

2008 rengjorde jag Sävargårdens målade väggfält och alla interiörer där som ägs av Västerbottens museum.
Gällande offenltiga utsmyckningar var Anders Åbergs träutsmyckningar på SLU det stora jobbet våren 2009.Under 2008/09 gjorde jag på uppdrag av länsstyrelsen Västerbottens län en rengöring av nedklottrad fornlämnning(hällmålning)  vid Korpberget i Lycksele.

Under våren 2010 börjar vi med  projekteringen av Hietaniemi kyrka i Norrbotten .I ateljén konservering av konst som ägs av Västerbottens läns landsting. Hösten 2010 arbetar jag i Härnösand med konservering av Domkyrkan och förgyller bland annat takstjärnor till Bjuholms kyrka.

2011 innefattar ett projekt med Luleå stift;  Statusbeskrivningar av samtliga medeltida träskulpturer i Luleå stift, från Övertorneå till Nordmaling. Under juni ska byggnadsminnet vid biblioteket (gamla järnvägshotellet) i Storuman få sina dekorerade gavelfält konserverade.

Under 2012 och 2013 har jag suttit i antagningsgruppen för Konservators utbildningen i Göteborg som yrkesrepresentant. Jag har jobbat en del som konservator på Bildmuseet i Umeå och har samarbetat i två större projekt : konserveringen av Hietaniemi kyrka med konservator Annica Björklund och ekådrat och återställt en större matsal på Norrbyskärs gamla skola med målarmästare Ulrika Berggren. Under vintern kommer jag att arbeta med konservering av konst från Vännäs Kommun och Umeå Universitet samt framtagning och renovering av en stor väggmålning på hotell Borgafjäll av Ralph Erskine.

 2014 inleddes med renovering av Lage Lindells stora rotundamålning på Umeå Universitet.  Sedan har jag arbetat med Bildmuseet i Umeå med två stora utställningar Leonor Fini samt Wright is wrong . Sedan startade vi upp ett nytt företag Kulturmåleri Västerbotten där jag och Ulrika Bergström nu samarbetar 

2014 och 2015 har vi arbetat med Scharinska villan i Umeå. Hösten 2015 påbörjas arbetet med Rådhuset i Umeå samt Öjeby kyrka .Ni finner oss på facebook Kulturmåleri Västerbotten. 
  Linda Sandström , Anumark 413 , 905 95 UMEÅ linda@anumark.se Tel: 070- 656 05 92
Orgnr: 7005198523
NorrWebb