With so many counterfeiters on the market however, you may be a little breitling replica sale as to what to look for or how to go about selecting your replica watches sale. This article will highlight some of the things you need to keep in mind when you make the decision to purchase a replica watches. There are a variety of distinctions between the hosts of Hublot replica watches on the market. You want to look for a good warranty, good grade, weight of the rolex replica uk, gold and crystal quality, movements of the jewels, and the hacking signal. All of these elements will vary in a rolex replica sale, as will the price. You will see prices ranging from five or ten dollars, and going into the thousands. Locating a good rolex replica sale in a mid-sized price range will likely get you as many of the above mentioned features as possible.
Möbelmåleri, interiört måleri, gamla målningstekniker, förvaring av äldre möbler, kurser, äldre målningtekniker. Antik
Startsida Målerikonservering
Möbelmåleri
Magasinering Aktuellt  
Före/efter bilder


Dekorationsmåleri


Interiört måleri

 

 Vi använder oss ofta av äldre tekniker och samarbetar ofta med måleriföretag för större renoveringsuppdrag. Äldre färgtyper har ett vackert utseende och åldras med behag.  Vårt specialistområde är ådringsmålningar som t.ex. ek och mahognyimitationer. Exempel på våra uppdrag har bland annat varit Scharinska villan, Hovrätten för övre Norrland, Rådhuset  samt Stationsbyggnaden i Umeå. Vi har även arbetat i flertalet kyrkor i både Norr- och Västerbotten.


En fördel med de färger vi arbetar med är att de väljs på plats och till husets karaktär och historia ofta i samråd med antikvarisk medverkan när det gäller skyddade miljöer. Måleriet vi utför är ett hantverk som blir unikt och hållbart. Kulörerna blandas av pigment och kan målas mer täckande och enfärgat eller laserande lager på lager med olika nyanser för att ge mer djup och liv. Vi har kunskap inom de flesta tekniker så som tempera, limfärg eller oljefärg.

möbler

Äldre möbler kräver en varsam hand, det kan vara äldre lim som torkat ut och släpper i fogar. Eller en bemålning på spackel som börjar spricka. Vill man bevara sina äldre föremål så ta kontakt med en konservator före ni själva börjar åtgärda.

Det kan finnas underliggande äldre färg som går att ta fram eller fragment som tyder på hur föremålet varit målat tidigare. Ta kontakt så jag kan göra en bedömning om åtgärd och ge ett kostnadsförslag.

En äldre möbel har charm som man ska ta tillvara på, köp heller en ny än gör för stora åtgärder som tar bort historia eller ändrar funktion. 

Nymålning utför jag gärna på nytillverkade eller tidigare avlutade föremål, man kan rekonstruera ett måleri när det inte går att rädda eller på föremål som mist sin bemålning.
Retuschering används ofta som komplement till ett skadat måleri, jag använder färger som inte färgförändras och samtidigt kan ge möbeln god funktion. Jag utför även lagningar på speglar eller ramar som är förgyllda. Det är viktigt att avgöra hur en förgyllning är utförd för att få ett gott resultat på åtgärd.

 

 
Byrå - Linoljefärg, marmorering och gustaviansk dekoration.


Linda Sandström , Anumark 413 , 905 95 UMEÅ linda@anumark.se Tel: 070- 656 05 92
Orgnr: 7005198523
NorrWebb